Essays? Roman-fragmenter? Noveller? Kulturkritikk i spenningsfeltet mellom etikk – politikk – historie og religion? Ingen av delene – og samtidig: Alt sammen – og mer til!  Jeg kan ikke huske å ha lest om biologiens, genetikkens og de elektroniske mulighetenes tvetydighet og urovekkende tilbakemelding til individ og samfunn i en slik form siden jeg for et par mannsaldre siden leste Koestler, Huxley og Orwell.        Georg Apenes

 Frida åpner våre øyne. Vi ser som aldri før hvordan vi slukes av den virtuelle verdensveven. Det globale nettverket digitaliserer ånd og kropp i en totalitet som visker ut alle grenser. Men hun løfter også fram et håp. Det samler seg rundt barnet. Det handler om å gjenvinne virkeligheten.    Joachim F. Grün

Frida tilgjengeliggjør for et videre publikum tanker som tidligere har tilhørt begrensede miljøer. Viktig, men undertrykket samfunnskritikk tar hun opp og setter fri. Samtidig avdekkes gradvis et fundament for en sannere livsform . . .                                                                                                                                     Eva Olsvold Sundar

 

KLIPP FRA PRESSEN

Vårt Land:

"Jeg har ikke sett kristen kulturkritikk på denne måte før. Kanskje en og annen essaysamling, men romanformen lar Wyller kombinere tankekraft og åndslengsel på en måte som essay vanskelig kan... Det er vel ikke feil å si at dette er en av de mest betydelige norske, kristne romaner i nyere tid. Ikke for finessen, men for størrelsen og tankekraften og fordi den vil så intenst at den gløder. Den er til tider så hudløs, oppriktig og viljesterk at det er umulig å ikke bli beveget..."

Kjell-Richard Landaasen

Klassekampen:

"Ikke av denne verden" blir et viltert haltende forsøk som fyller meg med skepsis og respekt"

Freddy Fjellheim

Dagen:

"Vi lever i en kultur der vi alle sløves av individualisme, relativisme og likegyldighet. Ferdinand Wyllers bok er et profetisk vekkerrop. Den fortjener en bred leserkrets."

Jon Kvalbein

This book can be ordered directly from the author or from a bookshop.